Historical Page Instance

API endpoint for viewing page history.

Filter fields

You can filter the result set by providing the following query parameters:

  • name -- Filter by name, exact.
  • slug -- Filter by page slug. Supports the standard lookup types
  • region -- Filter by region. Allows for chained filtering on all of the filters available on the region resource, e.g. region__slug.

And the usual set of historical filter fields:

  • history_user - filter by the user resource of the editor, if user was logged in. Allows for chained filtering on all of the filters available on the user resource, e.g. history_user__username.
  • history_user_ip - filter by the IP address of the editor.
  • history_date - filter by history date. Supports the standard lookup types
  • history_type - filter by history type id, exact.

Ordering

You can order the result set by providing the ordering query parameter with the value of one of:

  • slug
  • history_date

You can reverse ordering by using the - sign, e.g. -slug.

GET /api/v4/pages_history/1401996/
HTTP 200 OK Vary: Accept Content-Type: text/html; charset=utf-8 Allow: GET, HEAD, OPTIONS
{ "url": "https://ja.localwiki.org/api/v4/pages_history/1401996/", "name": "Users/mbverslopamatas1", "slug": "users/mbverslopamatas1", "content": "<p>\n\t\u00a0</p>\n<p>\n\tMB Verslo pamatas - Buhalterin\u0117 apskaita | Buhalterin\u0117s paslaugos Vilniuje</p>\n<p>\n\tLaisv\u0117s pr. 60 Vilnius 05120</p>\n<p>\n\t+370 615 37309</p>\n<p>\n\t<a href=\"https://www.verslopamatas.lt\">https://www.verslopamatas.lt</a></p>\n<p>\n\t\"Verslo pamatas\u201c \u2013 tai buhalterini\u0173 paslaug\u0173 \u012fmon\u0117, teikianti profesionalias apskaitos paslaugas labai ma\u017eoms, ma\u017eoms ir vidutin\u0117ms \u012fmon\u0117ms. Esame patikimi ir atsakingi partneriai, padedantys j\u016bs\u0173 vykdomai veiklai sukurti tvirtus pamatus, ant kuri\u0173 stabiliai laikyt\u0173si puosel\u0117jamas verslas. Kiekvienos \u012fmon\u0117s buhalterija yra galutinis ta\u0161kas, kuriame susijungia visos jos veiklos sritys. \u010cia jos yra \u012fvertinamos, pamatuojamos ir skai\u010di\u0173 bei ataskait\u0173 pavidalu pamatomas bendras \u012fmon\u0117s veiklos rezultatas. Analizuojant toliau, paai\u0161k\u0117ja ir kiekvienos \u012fmon\u0117s veiklos srities efektyvumas bei atne\u0161ta nauda. Apskaitos paslaugos yra \u012fvairiapus\u0117s ir daugialyp\u0117s, tod\u0117l \u201eVerslo pamatas\u201c teikia kompleksines buhalterin\u0117s apskaitos paslaugas savo klientams.\"<br>\n\t<br>\n\t\u00a0</p>\n", "region": "https://ja.localwiki.org/api/v4/regions/3/", "history_comment": null, "history_date": "2021-09-17T18:48:05.149", "history_type": 0, "history_user": "https://ja.localwiki.org/api/v4/users/108919/", "history_user_ip": "180.190.25.224" }